Φώτης Βαρέλης

Φώτης Βαρέλης - Καθηγητής Φιλόλογος. Δίδαξε 57 χρόνια σε διάφορα σχολεία και σχολές, διαφόρων βαθμίδων και ειδικοτήτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά την συνταξιοδότησή του δίδασκε αμισθί.