Έκθεση Ζωγραφικής του έγινε στη Ρόδο, του φιλόλογου κυρίου Φώτη Βαρέλη.
Άρχισε να ζωγραφίζει μετά τα 80 του χρόνια.

              


Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη Πίνακας Φώτη Βαρέλη